Mua ngay

Thiết bị Whithning là một bộ phận kiểm soát áp suất thoải mái và đơn giản để điều chỉnh áp suất xung quanh toàn bộ cánh tay để tránh vị trí không chính xác, đảm bảo đọc chính xác và cuff mở rộng phù hợp với cánh tay tiêu chuẩn và cánh tay lớn.

Giá: 14.99 €

Tên đầu tiên:

Họ:

Thành phố:

Mã Zip / Bưu điện:

Địa chỉ nhà:

E-mail:

Điện thoại:
Xin vui lòng, lưu ý những điều sau đây:


* Giá đã bao gồm Thuế Giao hàng miễn phí

* Đơn đặt hàng của bạn được gửi trong 1 ngày làm việc.

* Bạn sẽ nhận được nó trong 1 - 3 ngày làm việc.

* Thanh toán chuyển phát khi nhận gói .

* Dữ liệu này sẽ chỉ được thu thập với mục đích vận chuyển và sẽ không được sử dụng bởi bất kỳ công ty bên thứ ba nào.