Chưa bao giờ lại dễ như vậy...

Kiểm tra những lời khuyên này:

Giới thiệu sản phẩm

Thiết bị Whithning là một bộ phận kiểm soát áp suất thoải mái và đơn giản để điều chỉnh áp suất xung quanh toàn bộ cánh tay để tránh vị trí không chính xác, đảm bảo đọc chính xác và cuff mở rộng phù hợp với cánh tay tiêu chuẩn và cánh tay lớn.

Giá: 14.99 €

gọi món